Bieszczadzkie reggae – bicie gitarowe. Materiały do lekcji (piosenka harcerska) – Lekcje gry na gitarze – Piaseczno
Bieszczadzkie reggae – bicie gitarowe. Materiały do lekcji (piosenka harcerska)

Bieszczadzkie reggae – bicie gitarowe. Materiały do lekcji (piosenka harcerska)

Bieszczadzkie reggae – bicie gitarowe (opracowanie rytmiczne popularnego utworu harcerskiego)

Posłuchaj bicia gitarowego do utworu i postaraj się zagrać według diagramu rozpisanego w dolnej części strony


Pobierz ⇒ Bicie bazowe pod śpiew na akordach d C


Pobierz ⇒ Bicie pod całą zwrotkę

d C | d C | d C | d C |

F C| d C |d C | d C |