Kurs gry na gitarze elektrycznejLekcja 1: Progresja typowego bluesa 12-to taktowego – Lekcje gry na gitarze – Piaseczno
Kurs gry na gitarze elektrycznej
Lekcja 1: Progresja typowego bluesa 12-to taktowego

Kurs gry na gitarze elektrycznej
Lekcja 1: Progresja typowego bluesa 12-to taktowego

Znakomita większość bluesów, a szczególnie bluesów najlepszych wykonawców bluesowych, to bluesy 12-to taktowe w typowej progresji opartej na triadzie harmonicznej (najczęściej durowej).

Co to jest triada harmoniczna, to mam nadzieję wiesz. Jeśli nie, to bardzo krótkie wyjaśnienie jest takie: są to trzy najważniejsze akordy dla danej tonacji pełniące ważne funkcje w harmonii utworu:

  • tonika (akord zbudowany na I stopniu skali),
  • subdominanta (na IV stopniu skali),
  • dominanta (na V stopniu skali).

Po precyzyjniejsze wyjaśnienia odsyłam do „Darmowego kursu dla początkujących”. Jeśli jeszcze go nie otrzymujesz, to zapraszam www.gitara-lekcje.pl/kurs-gry-na-gitarze.

Wracając do progresji bluesowej. Wspomniane 12 taktów możemy logicznie podzielić na 3 części:

  • pierwsze cztery takty (1-4) to cały czas akord toniczny. W tonacji A-dur z przykładu powyżej („Podstawowy rytm bluesa”) będzie to oczywiście przez cztery takty grany akord A.
  • kolejne cztery takty (5-8) to dwa takty subdominanty (takt 5 i 6), czyli w tonacji A-dur z przykładu powyżej będzie to akord D i ponownie na dwa takty wracamy do toniki, w A-dur do akordu A.
  • końcowe cztery takty (9-12) progresji to tzw. kadencja bluesa (w klastycznym ujęciu kadencja + kadencja niepełna, ale o tym w dalszych lekcjach) Typowe następstwo tej części, to dominanta-subdominanta-tonika-dominanta, czyli w A-dur będą to kolejno akordy.

E | D | A | E |

Ostatecznie najbardziej klasyczny układ akordów w 12-to taktowym bluesie wygląda następująco:

A  |  A  |  A  |  A  |

D  |  D  |  A  |  A  |

E  |  D   |  A |  E  ||

Jeśli jakichś odstępstw mielibyśmy się spodziewać w tym dosyć długim przykładzie, to dla różnych utworów pojawiają się w zasadzie tylko w dwóch miejscach:

  • drugi akord czasem jest subdominantą, czyli akordy w taktach 1-4 w tonacji A-dur będą następujące:

A | D | A | A |

  • ostatnie dwa takty podlegają bardzo różnym modyfikacjom zazwyczaj jednak kończąc się na dominancie choćby na pół taktu (zobacz przykład, gdzie wprowadzałem podstawowy rytm bluesa – tam ostatnie 4 takty wyglądają np. tak:

| E | D | A D | A E |

Inne odstępstwa pojawiają się raczej jedynie, gdy progresja bluesa przenoszona jest do innych gatunków muzycznych – np. w bluesach jazzowych (o tym też „porozmawiamy” w stosownym czasie :))


Czytaj dalej ⇒ Kurs gry na gitarze elektrycznej – Lekcja 1: Konkretny przykład bluesa – „Rock Me Baby” B.B.King