Lekcja: Akordy septymowe (3/5) – Lekcje gry na gitarze – Piaseczno
Lekcja: Akordy septymowe (3/5)

Lekcja: Akordy septymowe (3/5)

Czterodźwięki w skali dur

Teraz zobacz podsumowanie w tabeli akordów w tonacji C-dur.

Trzy uwagi do powyższej tabeli.

Uwaga pierwsza: w nawiasach podałem dodatkowo inne skróty niż te, których do tej pory używałem.

  • dur = maj W zachodnich opracowaniach maj (od major) oznacza akord durowy.
  • moll = min W zachodnich opracowaniach min (od minor) oznacza akord molowy.
  • zmn. = dim Skrót od dim.angielskiego „diminished” (zmniejszony).
  • zw. = aug. Skrót aug. pochodzi od angielskiego „augmented” (zwiększony).

Uwaga druga: Jeśli patrząc na tę tabelę uważasz, że czegoś nie rozumiesz… że nie ogarniasz tego, to… ups!!! Znaczy, że kiepsko wytłumaczyłem. Nie jest dobrze. Bardzo się starałem…, no a może nie starałeś się zrozumieć??? Zapewniam Cię, to wszystko jest bardzo logiczne… Napisz mi koniecznie, co wydaje Ci się nie do końca jasne w opisie. Wyjaśnię to inaczej i poprawię to również dla kolejnych czytających.

Uwaga trzecia: W nazywaniu trójdźwięku zbudowanego na 7 stopniu użyłem nazwy „akord zmniejszony”. Jednak, nazywając już czterodźwięk, użyłem nazwy h7/5-, czyli należy to przeczytać h moll z septymą małą i ze zmniejszoną kwintą. Wydaje się, że moglibyśmy użyć nazwy hzm7. Jednak nie można, bo byłoby to niejednoznaczne. Dlaczego niejednoznaczne? Przypomnę Ci po raz kolejny nadrzędną zasadę przy nazywaniu akordów.

„Logikę akordów określamy tak, jakby zawsze zbudowane były z tercji.

A skoro tak, to zobacz: Nasz akord hzm składa się z dźwięków H D F. Teraz pewne przyzwyczajenie u muzyka czytającego nazwę akordu „zmn” mogłoby mu zasugerować, że skoro zmniejszony, to zbudowany z tercji małych. No tak, ale kolejna tercja mała od ostatniego dźwięku, to byłby dźwięk Gis, tercja wielka, to dźwięk A.
My wzięliśmy dźwięk A, bo ten jest w skali C-dur. Dlatego właśnie nie stosuje się nazwy hzm7, tylko h7/5-. Często spotykana i w praktyce również stosowana nazwa dla tego akordu, to „półzmniejszony„. Oznaczany symbolem . Generalnie chodzi o to, by muzyk widzący symbol akordu, miał jasność, o co chodziło twórcy muzyki lub aranżacji.

Już się domyślam, że zrodziło Ci się pytanie: „Czy gra się akord będący czterodźwiękiem zbudowany z samych tercji małych?” – A owszem!!! I to bardzo często (oczywiście nie tak często jak moll czy dur). Dlatego ten akord ma swoją specjalną nazwę: akord zerowy.


Czytaj dalej → Lekcja: Akordy septymowe (4/5)