Lekcja: Tercjowa budowa akordów (4/5) – Lekcje gry na gitarze – Piaseczno
Lekcja: Tercjowa budowa akordów (4/5)

Lekcja: Tercjowa budowa akordów (4/5)

Akordy – trójdźwięki

Dziś zajmę się budową najpopularniejszych i najczęściej używanych akordów w większości gatunków muzycznych. Te akordy to trójdźwięki. Znasz już z całą pewnością (choćby z moich diagramów) akordy dur i moll. Dzisiaj powiem Ci jeszcze o dwóch trochę innych typach trójdźwięków.


Tercjowa budowa akordów

Generalna zasada przy analizie jest następująca:

Akordy buduje się z interwałów tercji.

Już wiesz, że interwał, to odległość między dwoma dźwiękami. Tematyce interwałów poświęcę przynajmniej jedną odrębną lekcję teoretyczną. Ale już dziś o interwałach kilka słów:

 • Pryma – odległość pomiędzy pierwszym i pierwszym dźwiękiem skali.
  W skali C-dur: od C do C – znasz to już zapewne dobrze, bo dwa zagrane w czasie strojenia gitary dźwięki E – na pierwszej pustej strunie i na drugiej strunie na V progu to właśnie odległość prymy (gdy już dostroimy oczywiście :)).
  Jeśli nie wiesz o czym piszę, to zapewne stroisz za pomocą tunera. Spoko – będzie też lekcja o strojeniu instrumentu.
 • Sekunda – odległość pomiędzy pierwszym i drugim dźwiękiem skali.
  W skali C-dur: od C do D.
 • Tercja – odległość pomiędzy pierwszym i trzecim dźwiękiem skali.
  W skali C-dur: od C do E.
 • Kwarta – odległość pomiędzy pierwszym i czwartym dźwiękiem skali.
  W skali C-dur: od C do F.
 • Kwinta – odległość pomiędzy pierwszym i piątym dźwiękiem skali.
  W skali C-dur: od C do G.
 • Seksta – odległość pomiędzy pierwszym i szóstym dźwiękiem skali.
  W skali C-dur: od C do A.
 • Septyma – odległość pomiędzy pierwszym i siódmym dźwiękiem skali.
  W skali C-dur: od C do H.
 • Oktawa – odległość pomiędzy pierwszym i ósmym dźwiękiem skali.
  W skali C-dur: od C do C’ (niektórzy powiedzą, że to ten sam dźwięk 🙂 – poniekąd tak jest. Dokładnie to dźwięk drgający z dokładnie 2 razy większą częstotliwością).

To, co napisałem powyżej o interwałach, to prawidłowy, ale trochę uproszczony model. No bo zobacz jak sprawa się ma dla interwału tercji w poznanych skalach a-moll i A-dur. Z definicji napisanej powyżej: Tercja – odległość pomiędzy pierwszym i trzecim dźwiękiem skali. Czyli w skali a-moll to odległość od A do C – 3 półtony, a w skali A-dur to odległość od A do Cis -4 półtony. No to jak to jest: 3 czy 4 półtony to tercja??? No właśnie… tu już uproszczony model nam nie wystarczy.

Teorię rozbudowuję więc na razie jedynie dla tercji:

 • tercja mała – to odległość 3 półtonów
  np. odległość A i C (czyli pierwszy i trzeci składnik skali molowej)
 • tercja wielka – to odległość 4 półtonów
  np. odległość pomiędzy A i Cis (czyli pierwszy i trzeci składnik skali durowej)

Teraz już możemy wrócić do meritum – tercjowej budowy akordów.


Akord moll (oznaczamy małą literą np. a = a-moll = A-moll)

Skoro akordy buduje się z tercji, to przebadajmy akord molowy a-moll. Składa się on z dźwięków A C E (pierwszy, trzeci i piąty składnik skali a-moll). Policzmy odległość patrząc na skalę chromatyczną:

Od A do B – jeden
Od B do H – dwa
Od H do C – trzy
… czyli od A do C mamy tercję małą.
Teraz już sam policz, że od drugiego składnika, jakim jest C, do trzeciego składnika, jakim jest E, mamy odległość 4 półtonów.

Wniosek:

Akord molowy zbudowany jest z tercji  małej i tercji wielkiej.

Ćwiczenie dla Ciebie
Przebadaj, że akord D jest rzeczywiście w skali a-moll akordem molowym.


Akord dur (oznaczamy wielką literą np. A = a-dur = A-dur)

Akord C-dur składa się z dźwięków C E G (pierwszy, trzeci i piąty składnik skali C-dur).

Jak widzisz – odwrotnie niż w akordzie molowym. Akord durowy zbudowany jest z tercji wielkiej i tercji małej.

Ćwiczenie dla Ciebie

 • Przebadaj, że akord G jest rzeczywiście w skali C-dur akordem durowym.
 • Przebadaj, że akord E jest rzeczywiście w skali a-moll harmonicznej (!!!) akordem durowym (patrz lekcja pierwsza).

Czytaj dalej → Lekcja: Tercjowa budowa akordów (5/5)