Prywatne lekcje gry na gitarze

Darmowy e-mailowy kurs gry na gitarze

            Główna
            Teoria
          Audio
           Video
            Ja
          Kontakt

Profesjonalny kurs gry na gitarze elektrycznej - Witek Ślendakowski


      Lekcje gry na gitarze      Nieco teorii


Absolutnie pełną swobodę w operowaniu instrumentem osiągniesz wtedy, gdy poza techniką gry opanujesz przynajmniej podstawową wiedzę teoretyczną.
Poniżej przedstawiam kilka przykladowych zagadnień rozwijanych podczas lekcji.Przykład materiału do lekcji -> Lekcja 3Nauka gry na gitarze


Teoria (wyciąg z kilku lekcji)Skala chromatyczna

Skala chromatyczna, to taka w której występują wszystkie dźwięki (używane w muzyce europejskiej)

Skala chromatyczna od dźwięku C, to:

C Cis D Dis E F Fis G Gis A B H C

Na wybranych dźwiękach tej skali zbudowane są inne skale.

Skala durowa

I tak np. skala C-dur zawiera dźwięki:

C D E F G A H C

Gdy dźwięki skali durowej przyrównamy do skali chromatycznej

C Cis D Dis E F Fis G Gis A B H C
C      D      E F       G      A    H C
...to widać, że poszczególne dźwięki skali C-dur nie są oddalone od siebie o taką samą odległość.
Odległość pomiędzy najbliżej położonymi dźwiękami w skali chromatycznej nazywamy półtonem.
W skali durowej mamy dwa takie przypadki - między trzecim i czwartym składnikiem oraz między siódmym i ósmym (w skali C-dur są to odległości pomiędzy E i F oraz H i C)

Odległość dwóch półtonów to cały ton.

W skali durowej mamy 5 składników oddalonych od siebie o cały ton (w C-dur to C i D, Di E, F i G, G i A oraz A i H)


Akordy
Zdecydowana większość gitarzystów zaczyna naukę gry na tym instrumencie od uczenia się chwytów akordowych.
By w przyszłości (jak najbliższej J) płynnie przechodzić do kolejnych elementów gry (np. gry melodii, gry solówek czy wreszcie improwizacji) warto już od początku przyswoić podstawową wiedzę o tym czym jest akord (realizowany poprzez odpowiedni chwyt)

Akord, to w prostej definicji (takiej na początek) kilka dźwięków wybrzmiewających (współbrzmiących) jednocześnie.

Tercjowa budowa akordów
Cała teoria związana z budową i nazewnictwem akordów oparta jest na interwale tercji.
A co to jest interwał?
Interwał nazwa odległości pomiędzy dźwiękami.
Odległość pomiędzy dźwiękiem C i C nazywamy prymą (często wykorzystywane w grze na gitarze basowej, gdzie np. do akordu C-dur granego przez zespół gitarzysta basowy gra jedynie prymę akordu, czyli dźwięk C)
Odległość pomiędzy dźwiękiem C i D nazywamy sekundą
Odległość pomiędzy dźwiękiem C i E nazywamy tercją
Odległość pomiędzy dźwiękiem C i F nazywamy kwartą
Odległość pomiędzy dźwiękiem C i G nazywamy kwintą
Odległość pomiędzy dźwiękiem C i A nazywamy sekstą
Odległość pomiędzy dźwiękiem C i H nazywamy septymą
Odległość pomiędzy dźwiękiem C i C' nazywamy oktawą (gdzie C' jest grany oktawę wyżej - w kolejnych wyjaśnię pojęcie oktawy)

Jeśli patrzymy na składniki gamy C-dur i liczenie w języku włoskim, to wszystko nam się zgadza - pryma - czyli pierwszy składnik, sekunda - czyli drugi składnik itd...
A co jeśli chcemy nazwać jakoś odległości w skali chromatycznej?
Dla przykładu odległość pomiędzy C i Cis (czyli odległość jednego półtonu)
Okazuje się, że nazewnictwo wzbogacono o pewne przymiotniki i tak np. sekunda może być mała (np. od C do C) lub wielka (np. od C do Cis), a kwinta może być czysta (np. C i G), zmniejszona (np. C i Fis) lub zwiększona (C i Gis)
Szczegóły znajdziesz w tabeli.
Ja piszę o tym w tej chwili przede wszystkim ze względu na tercję.
Tercja może być:
tercją małą (odległość czterech półtonów, np. C i Dis) lub
tercją wielką (odległość pięciu półtonów, np. C i E)

Teraz wracamy do tercjowej budowy akordów.
Najczęściej stosowane w muzyce rozrywkowej akordy, to trójdźwięki.
Akordy buduje się przez dokładanie kolejnych tercji.
Jeśli chcemy zbudować trójdźwięk oparty na skali durowej od dźwięku C, to szukamy pierwszej tercji - będzie to dźwięk E - tercja wielka (bo jak policzymy sobie według skali chromatycznej jest to odległość 5 półtonów (C Cis D Dis E).
Teraz szukamy kolejnej tercji, która występuje w skali C-dur.
Okazuje się, że od dźwięku E tercją jest dźwięk G
Czyli mamy akord złożony z 3 dźwięków C, E i G.
A jaki to akord?
Jest to akord durowy.
Charakteryzuje się tym, że interwał (odległość) pomiędzy pierwszym i drugim składnikiem, to tercja wielka, a pomiędzy drugim i trzecim, to tercja mała.

C - Cis - D - Dis - E - F - Fis - G - akord C-dur

Akord molowy - układ jest odwrotny
Charakteryzuje się tym, że interwał (odległość) pomiędzy pierwszym i drugim składnikiem, to tercja mała, a pomiędzy drugim i trzecim, to tercja wielka.

D - Dis - E - F - Fis - G - Gis - A - akord d-moll

Poza niewielkimi wyjątkami, grając w tonacji C-dur do budowy akordów wykorzystuje się składniki właśnie C-dur
Stąd:
Akord E jest akordem molowym (bo układ jest tercja mała-tercja wielka)
E - F - Fis - G - Gis - A - B - H
Akord F jest akordem durowym (policz dlaczego)
G - akord durowy (wypisz sobie z jakich składników się składa)
A - jest akordem molowym (dźwięki A, C i E)
A teraz jakim akordem jest trójdźwięk zbudowany od dźwięku H???
Składniki - H, D i F
Czyli tercja mała-tercja mała
H - C - D- E - F
Taki akord nazywany jest akordem zmniejszonym.
Oznaczany jest w różny sposób, ale najczęściej chyba skrótem zm (w naszym przypadku Hzm.)
Akordy zmniejszone nie brzmią tak płynnie jak durowe lub molowe. Dlatego w praktyce w wielu gatunkach muzycznych często dla akordu zbudowanego na dźwięku H w tonacji C-dur używa się akordu durowego, albo molowego (dojdziemy w przyszłości dlaczego tak jest)

A teraz zobaczmy pierwszy akord jaki zagramy na gitarze.


E |-------------|--------------|--------------| - tu brzmi dźwięk E
H |-----o-------|--------------|--------------| - tu brzmi dźwięk C
G |-------------|--------------|--------------| - tu brzmi dźwięk G
D |-------------|-----o--------|--------------| - tu brzmi dźwięk E
A |-------------|--------------|------o-------| - tu brzmi dźwięk C
E |-------------|--------------|--------------| - tu brzmi dźwięk E

Jak widać (jeśli z diagramu nie widać, to wyjaśnię w jednej z kolejnych lekcji) przy takim chwycie wybrzmiewają jedynie dźwięki C , E i G i stąd jest to akord C-dur


  
  
Gitara - moja pasja
  
  


Nr rachunku bankowego: 22 1160 2202 0000 0000 1085 5096 - Bank Millennium
adres: ul. Słoneczna 11, 05-500 Piaseczno - Stara Iwiczna


- - - -